Kvalitet & Design

Arbetskläder ska stå emot många påfrestningar. Vi använder starka, väl beprövade material i våra kläder och synar dem noggrant i sömmarna.

Detaljerna i våra plagg är snygga – men de har alltid en funktion. Till exempel är de områden som blir slitna under arbetets gång förstärkta. I katalogen kan du läsa mer om detaljerna. Se dem som en garanti för hållbarhet och den bästa känslan i arbetet.

Nya tider ställer nya krav. Gränsen mellan olika arbetsuppgifter och yrkeskategorier håller på att suddas ut. Flexibilitet, personlighet och professionalism är nya krav. En grundtanke med vår design är att kläder som man arbetar i ska se representativa ut. Alla medarbetare är ju företagets ansikte utåt.

Lust
Livet är också mycket mer än jobb och gränserna mellan arbete och fritid blir alltmer upplösta. Många av våra plagg lämpar sig också väl för användning efter arbetsdagens slut.Har man roligt blir man bättre. De kläder vi arbetar i betyder mycket för vår arbetsglädje och effektivitet. Att skapa arbetsglädje är nog den bästa investering en arbetsgivare kan göra. Människor som tycker att det är roligt att arbeta utvecklar både sig själva och det företag de jobbar i. Att känna sig välklädd och, framförallt, rätt klädd gör arbetet enklare och mer lustfyllt.