Miljö & Etik

Miljö och etik är två viktiga frågor som vi lägger stor vikt vid på Projob. New Wave Group har en vision om hållbar tillväxt vilket vi självklart delar. Det är viktigt att använda affärslösningar som inte endast är ekonomiskt gynnsamma, utan även hållbara ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. 

Corporate Social Responsibility (CSR) innebär företagets ansvarstagande i samhället, både med hänsyn till människa och miljö. Det omfattar exempelvis vårt arbete med att förbättra arbetsvillkor i produktionsländer, effektivisera transport och logistik samt använda material som är ekologiska eller miljömärkta.

Målsättningen är att minska vår negativa påverkan och maximera vår positiva effekt. Därför arbetar vi aktivt med att integrera hållbarhetsfrågorna i koncernens kärnverksamhet.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar med miljö och etik i vår CSR-broschyr. Där har vi samlat all information om viktiga aktiviteter, samarbeten och målsättningar inför framtiden.

New Wave Group, CSR-folder

 

CSR-folder